Tag: 1960

Design

Kai Kristiansen. «Model 42», 1960s

Kai Kristiansen